Jednotlivé fáze porodu

1. Doba otevírací

V první fázi porodu v době otevírací (porodní) dochází k otvírání a zkracování děložního hrdla za pomoci děložních stahů. Postupně dojde k vytvoření souvislého porodního kanálu a k úplnému zániku děložního hrdla.

Doba mezi stahy se postupně zkracuje. Délka stahů se naopak postupně prodlužuje. Není možné přesně určit časové parametry celého procesu, protože jsou pro každou rodičku individuální. Celá fáze trvá u prvorodiček přibližně 10 – 18 hodin. U druhého a dalšího porodu je to potom něco mezi 6 – 8 hodinami.

Během otvírací doby může dojít k odtoku plodové vody po prasknutí porodního vaku. V ojedinělých případech může k prasknutí dojít až ve druhé porodní fáze.

2. Doba vypuzovací

Ve druhé fázi porodu dochází k postupnému vypuzování dítěte z dělohy. Žena je během této doby psychicky nucena tlačit a cítí silné děložní stahy. V této fázi by mělo být dítě otočeno hlavičkou čelem k matčině hrázi a zbytky děložního hrdla by měly být již schované. Rotace dítěte probíhá během první a druhé fáze. Pokud je dítě v zádovem postavení (v děloze je otočeno zády k zádům matky), tak je doba rotace delší.

Když je dítě otočené hlavičkou, dochází k porodu hlavičky, ramínek a následně zbytku tělíčka dítěte. Pokud je otočené pánevním koncem, vychází nejdříve zadeček a nožičky. Je-li dítě v poloze příčné, nelze jej spontánně porodit a dochází k operativnímu zákroku (císařskému řezu). Podobně je operativní zákrok volen i v případě, že je dítě otočeno pánevním koncem a má vyšší hmonost.

Druhá fáze by měla trvat maximálně do dvou hodin. Delší porod je většinou ukončen císařským řezem nebo si porodník pomůže kleštěmi či vakuovým extraktorem.

3. Doba porodu placenty

Během několika minut až hodin se typicky vylučuje placenta. V případě, že spontánně nevyjde, tak je odstraněna chirurgicky pod narkózou.